Stručný pohľad do histórie spoločnosti

PIO TEXING s.r.o. bol založený v roku 2002 a svoju činnosť zameriava predovšetkým do energetiky, tepelnej techniky a riadenia technologických procesov, v rozsahu od zabezpečenia vstupných podkladov cez vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, až po účasť na skúšobnej prevádzke a garančných skúškach, vrátane vlastnej obchodnej činnosti.

Vlastnými projekčnými kapacitami spracováva zadania resp. projekty predovšetkým pre tepelnú energetiku (kotolne, odovzdávanie stanice tepla, vykurovanie, hydraulické vyregulovanie).

Profesne sa špecializuje na tepelnú technológiu, elektrické inštalácie, systémy automatizovaného riadenia a zabezpečovaciu techniku. Spolupracuje s domácimi a zahraničnými dodávateľmi vykurovacej techniky. Ako generálny projektant zabezpečuje kompletné dokumentácie tepelných zdrojov a odovzdávacích staníc tepla pre výkony od niekoľko desiatok kW až po parné kotolne o výkone 50 MW.

Rovnako zabezpečuje aj vykurovanie bytov a domov individuálnej výstavby.

Vlastnými kapacitami zabezpečuje spoločnosť inžiniersku činnosť pri realizácii vlastných i cudzích projektov stavebných i technologických častí, tepelno - energetických zdrojov a celých tepelných sieti. Sem spadá výstavba, prípadne rekonštrukcia teplovodných, horúcovodných a parných kotolní na kľúč, vrátane kompletného servisného zabezpečenia.

Špeciálne sa zameriavame na počítačové systémy riadenia a regulácie výroby a spotreby tepla, bezkanálové tepelné rozvody, hydraulické systémy vykurovania a rekonštrukcie technológie kotolní.