Rozsah a obsah inžinierskej činnosti

Inžinierska činnosť firmy PIO Texing s.r.o. v investičnej výstavbe energetických zariadení pozostáva: